Jubileumboek 60-jarig bestaan Kunstkring

De verschijning van de muzen

Kunstkring Haaksbergen 1953-2013

door Carolien ten Bruggencate

In 2011 kreeg Carolien ten Bruggencate van de Kunstkring Ootmarsum het verzoek een lezing te houden over kunst in Twente. Die had ze niet klaar, maar ze was wel bereid om zich in dat onderwerp te verdiepen, want het was een mooie aanleiding om het kunstleven in haar geboortestreek te onderzoeken. Bij de voorbereiding van die lezing stuitte ze op een opmerkelijke tentoonstelling die in 1964 te zien was geweest in Haaksbergen. Het ging om de jubileumexpositie van de Kunstkring, getiteld Werk '64, die in samenwerking met de Enschedese Kunstenaarssociëteit tot stand was gekomen. In het Historisch Centrum van Haaksbergen vond de schrijfster de bijbehorende catalogus en veel krantenknipsels. Uit een en ander werd haar duidelijk dat dit een zeer geslaagd evenement was geweest en dat het wel bijzonder was dat de Kunstkring, die op dat moment nog maar tien jaar bestond, al zo'n spraakmakende expositie wist te realiseren. Zo ontstond bij Carolien het idee om de geschiedenis van de Kunstkring eens in kaart te brengen en te onderzoeken welke rol hij heeft gespeeld in het culturele leven van Haaksbergen. Toen ze haar voorstel voorlegde aan het bestuur, bleek dit plan precies op het juiste moment te komen, want in 2013-2014 viert de Kunstkring zijn zestigjarig bestaan. Jubilea werden tot nu toe steeds gemarkeerd door publicaties en toespraken. Daarin passeerde de geschiedenis vanaf de oprichting in 1953 de revue. Soms in de vorm van interviews met leden van het eerste uur, soms met een chronologie in telegramstijl. Dat hoeft niet opnieuw te worden gedaan. Deze kroniek van de Kunstkring wil dieper ingaan op enkele hoogtepunten uit de zestig jaar van zijn bestaan. Zij wordt voorzien van veel illustraties, van kunstwerken die te zien waren in tentoonstellingen, van musici die concerten verzorgden en van schrijvers die over hun werk kwamen vertellen. In het Historisch Centrum te Haaksbergen bevinden zich dozen vol notulen, jaarverslagen, brieven, knipsels, catalogi en uitnodigingskaarten. Zij vormen de basis van dit jubileumboek. Ze werden gedurende enkele maanden herhaaldelijk doorgespit. Dat resulteerde in een overzicht van alle activiteiten (lezingen, tentoonstellingen, concerten, excursies), dat te vinden is achter in het boek. Het toont de grote verscheidenheid aan kunst en cultuur die dankzij de Kunstkring in Haaksbergen te zien en te horen is geweest. In de loop der tijd zijn honderden mensen betrokken geweest bij de Kunstkring Haaksbergen. Dankzij hen en de inzet van alle bestuurdsleden uit de 60-jarige geschiedenis zijn de muzen in Haaksbergen verschenen.  

(N.B.: dit is een bewerking van het voorwoord van de schrijfster)                            

Dit boek is voor leden van de Kunstkring gratis af te halen bij het secretariaat: Nell van Raaij J. van Wassenaerstraat 12 7482 AZ Haaksbergen Tel.: 0535724532 Voor niet-leden is de prijs €10,-

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston