Kunstcollectie Gemeente Haaksbergen (tekstpagina)

DE KUNSTCOLLECTIE VAN DE GEMEENTE HAAKSBERGEN         

De gemeente Haaksbergen bezit een omvangrijke kunstcollectie. De collectie is echter voor het overgrote deel niet zichtbaar voor het publiek, omdat deze zich in het gesloten deel van het gemeentehuis bevindt. Via de website van de Kunstkring Haaksbergen is het mogelijk een indruk te krijgen van de kunstwerken.

Schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafiek etc.

Het overgrote deel van de Haaksbergse kunstcollectie kwam in 1978 tot stand. Het toen net gereed gekomen, en inmiddels alweer vervangen, nieuwe gemeentehuis moest worden ingericht. Een speciaal samengestelde commissie toog daarom naar de depôts van 's Lands Dienst Voor Verspreide Kunstvoorwerpen en maakte te plekke een keuze. De kunstwerken kwamen allen tot stand in het kader van de toenmalige BKR-regeling. Maar ook in de jaren daarna zijn incidenteel nog werken aangekocht, onder andere van Jan van Heijningen, Herman Steins en Bart ten Bruggencate. Het kunstwerk van Herman Steins kreeg op advies van de commissie kunstaankopen een plaats in Theater De Kappen. Bij de oplevering van het nieuwe gemeentehuis, in 2006, heeft de particuliere 'Stichting Kunstcollectie Haaksbergen' een belangrijk deel van zijn Bernink-collectie in bruikleen gegeven aan de gemeente. De collectie hangt samen met de Bernink's van de gemeente Haaksbergen in het oudste deel van het gemeentehuis. In de periode 2005/2006 is de totale collectie 'binnen'-kunstwerken onder auspiciën van de gemeentelijke commissie Kunstaankopen geïnventariseerd en gerestaureerd. 

Geert Voskamp  

In april 2004 verscheen 'ZICHZELF GENOEG - Op de erven van Haaksbergen' van journalist/auteur Sietse van der Hoek. Het was een uitgave in opdracht van de Stichting Proeftuin Twente uit Diepenheim. Sepp Bader verzorgde de grafische vormgeving en beeldend kunstenaar Geert Voskamp maakte de illustraties. In 2009 kocht de gemeente Haaksbergen de hele serie tekeningen aan. De serie is onderverdeeld in drie sets.  - papierformaat 15,0 x 10,0 cm (34 pentekeningen in rood mapje)  - papierformaat 18,0 x 12,5 cm (24 pen/penseeltekeningen)  - papierformaat 25,0 x 18,0 cm (7 pen/penseeltekeningen) papierformaat 15,0 x 10,0 cm

Schenking Stichting Kunstcollectie Haaksbergen  

Woensdag 14 oktober 2009 vond in de trouwzaal van het Haaksbergse gemeentehuis de overdracht plaats van de schilderijen van de Stichting Kunstcollectie Haaksbergen aan de gemeente Haaksbergen. Officiëel gebeurde dit door ondertekening van de schenkingsakte ten overstaan van notaris mr W.H.M. van Hagen. De symbolische overdracht geschiedde door de overhandiging van het schilderij 'Sport en spel' van Klaas Bernink. Dit nog in 2009 door de Stichting Kunstcollectie Haaksbergen aangekochte schilderij werd door de heer J.G. Leppink, de voorzitter van het Stichtingsbestuur, overhandigd aan wethouder drs. J.G. Noordink.   Op 1 Maart 1996 overleed de kunstschilder Klaas Bernink, die een belangrijk oeuvre van ca. 1300 schilderijen naliet. Deze schilderijen die in een zeer eigen strakke en herkenbare stijl geschilderd zijn, hebben veelal het Twentse landschap, steedse en landelijke gebouwen tot onderwerp. Haaksbergen maakte kennis met Berninks werk bij de opening van de gemeentelijke kunstzaal 'Achterom' in het sousterrain van het gemeentehuis in 1974. Hij was de eerste kunstenaar die hier exposeerde. Na zijn overlijden ontstond het plan een aan Berninks leven en werk gewijd boek te maken en was er ook de gedachte om een representatief aantal schilderijen samen te brengen. In Haaksbergen werd in dezelfde tijd villa 'de Blanckenborgh'gerestaureerd om deze voor het nageslacht te bewaren. Het werd opgezet als een luxe restaurant , waarbij in een van de zalen gelegenheid zou zijn voor de expositie van schilderijen. Tijdens een informeel gesprek met de heer Ton Annink, destijds directeur-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse zaken kwamen deze plannen ter sprake. Hij merkte toen op, dat op zijn Ministerie in een verloren hoekje een schilderij van Bernink hing, dat via de toen geldende BKR-regeling bij de rijksdienst voor beeldende kunst terecht was gekomen. De heer G.J. Leppink reageerde op deze opmerking: "Dan moet dat schilderij maar naar Haaksbergen komen en een goede plaats in 'de Blanckenborgh' krijgen".  Een suggestie waar de heer Annink het mee eens was en hij beloofde te zien wat hij doen kon. Hierna volgden meerdere contacten met name met het hoofd Facilitaire zaken van het ministerie mevr. M.Douben en met mevrouw C. Kordes, het hoofd van de Rijksdienst voor Beeldende Kunst . De geopperde plannen werden zeer positief beoordeeld en er volgde toestemming het betreffende schilderij, 'Erve Groot Schurink', over te dragen aan de toen nog op te richten 'stichting Kunstcollectie Haaksbergen'. Het vervolg is geweest, dat door de contacten in den Haag nog een zestal schilderijen bij de diverse ministeries beschikbaar kwamen voor permanente expositie in Haaksbergen. Op 9 April 1998 is toen de Stichting Kunstcollectie Haaksbergen opgericht. De stichting kon bij de oprichting beschikken over fondsen die in resp. 1993 en 1995 beschikbaar waren gesteld door Leferink Office Works bij de opening van haar nieuwe vestiging aan de Tolstraat in Haaksbergen en door de heer G.J. Leppink bij diens afscheid als directeur van UNIPRO b.v.. De overgedragen Bernink schilderijen waren: Betonfabriek Lonneker (1967), Seinpalen (1970), Bouwstelling   (1972), DAF-flat, Enschede in aanbouw (1973), Straat in Portugal (1971), Kerk Pieterburen (1975), en Erve Groot Schurink ,Glanerbrug (1974). In het najaar van 1999 verscheen een boek over leven en werk van Klaas Bernink van de hand van Peggie Breitbarth. Dit boek is uitgegeven op initiatief van de Stichting Kunstcollectie Haaksbergen en de Universiteit Twente, na veel voorbereidend werk van de heer en Mevrouw Trip-Bernink, de Bornse galeriehouder John Polder en prof. Dr. Erwin Seydel. Ter gelegenheid van de boekpresentatie werden in de Vrijhof van de Universiteit Twente en in restaurant de Blanckenborgh twee overzichtstentoonstellingen ingericht. Bij deze gelegenheid ontving de stichting het schilderij 'Richterhuis in Haaksbergen' van de familie van Klaas Bernink. In 2000 werd het schilderij 'Pieterburen' als minder goed passend in de collectie ingeruild voor een vroege krijttekening 'Kolenloodsen' en 2 zeefdrukken: 'Boerderij bij Beerze' en 'Boerderij bij Ootmarsum'. In 2000 werd ook het schilderij 'Haven van Enschede' geschilderd in 1990 aangekocht. In April 2001 kocht de stichting 3 schilderijen van Johan Leppink met als onderwerp Haaksbergen in ca. 1900. Deze werden in bruikleen gegeven aan de Historische Kring Haaksbergen. Door de wijziging in de exploitatie van restaurant 'de Blanckenborgh' in 2004 , waren expositie mogelijkheden daar niet meer aanwezig waren en kregen de kunstwerken van Klaas Bernink, in bezit van de stichting, samen met de Bernink schilderijen, in bezit van de gemeente Haaksbergen een prominente plaats op de eerste verdieping van het bestuursgedeelte van het Haaksbergse gemeentehuis. In 2003 ontving de stichting een gift van €2500, -- van de 'stichting Leppink-Postuma'. Verder werden van Klaas Bernink nog aangekocht: in 2004: een unieke zeefdruk: 'Compositie in blauw' en in 2005 het schilderij 'Pleintje in Gafsa (Tunesië)'. In 2007 ontving de stichting 2 schilderijen van de schilder Jan te Wierik , één van 'UNIPRO' b.v. en één van de familie te Wierik. In 2008 werd het schilderij 'Stilleven, 2005-03' aangekocht van Bart ten Bruggencate. Deze laatste 3 schilderijen zijn in bruikleen gegeven aan de stichting 'Iemenschoer' om te plaatsen in de foyer van het theater 'de Kappen'. Het laatste schilderij voegde de stichting in 2009 aan haar collectie toe. Een groot en markant schilderij van Klaas Bernink met de titel 'Sport en spel'. Het bestuur stelde in 2008 vast dat het doel van de stichting samenviel met het in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Haaksbergen geformuleerde beleid ten aanzien van haar kunstbezit en besloot een overeenkomst tot overdracht te sluiten met de gemeente Haaksbergen.

Onroerende kunstwerken en buitensculpturen

In de periode tussen 1978 en 2007 zijn er in de gemeente Haaksbergen in totaal 20 kunstwerken geplaatst in de openbare ruimte. Het beeld 'Zwangere Vrouw' van J. Barbiers en het beeld zonder titel bij het politiebureau zijn de eerste twee beelden die via de BKR naar Haaksbergen zijn gekomen. In 1978 kreeg Brigitte Klein-Altenburger de opdracht om de glaswand 'De Vier Jaargetijden' te maken voor het toenmalige nieuwe gemeentehuis. De 'Boerendaansers' zijn aangeboden door de aannemers die in 1983 betrokken waren bij de centrumvernieuwing. Namens de gemeente aanvaardde Wethouder Leferink in 1985 het kunstwerk 'Gehaast' van beeldhouwer Bert Nijenhuis, een geschenk van de firma Unipro. In 1988 werd het kunstbezit uitgebreid met het 'Textielmonument' van Rino Perdon. De gemeentelijke commissie Kunstaankopen voorzag/ziet ook derden bij aankoop van kunstwerken die bestemd zijn voor de openbare ruimte. Zo vroeg de Stichting Groot Scholtenhagen om advies voor een beeld ter herinnering aan W.H.Jordaan. Dit resulteerde in een markant beeld van Norman Burkett. Ook de 'Watertafel' van Nicolaas Dings (eigendom van supermarkt Ter Huurne) is er gekomen met advies van de commissie.   

Glazen Bos van Koopman en Bolink

Het 'Glazen Bos' werd oorspronkelijk in opdracht gemaakt voor de Enschedese verfgroothandel Holst voor gebruik in een beursstand. Het markante kunstwerk kwam in 1988 (tijdelijk) naar Haaksbergen ter opluistering van de viering van het 800-jarig bestaan van het dorp. De enthousiaste reacties van de bevolking deden de gemeenteraad, op advies van de commissie kunstaankopen, besluiten tot aankoop. Door de weersinvloeden werd de conditie van het kunstwerk in de loop van de jaren steeds slechter. Daarom kregen de kunstenaars Gerard Koopman en Frank Bolink in 2003 de opdracht om een geheel nieuw 'Glazen Bos' te maken met gebruik van andere verftechnieken en gehard glas. Het (ver)nieuw(d)e kunstwerk werd in april 2004 onder grote belangstelling onthuld.   

Euregio Kunstroute

In het kader van De Euregio Kunstroute werd in totaal 2 ton aan oude guldens beschikbaar gesteld, waarvoor in Haaksbergen de kunstwerken 'Spankracht' van Hans Morselt en 'Drie Vorstinnen' van Kiny Copinga zijn aangeschaft. De Euregio Kunstroute loopt tussen Diepenheim en Schöppingen.   

Han Aarnink

Han Aarnink is geboren Haaksbergenaar die na de Technische School uiteindelijk de Kunstacademie bezocht in Enschede. In 1976, in zijn examenjaar, is hij verongelukt. Hij heeft schilderijen en enkele plastieken nagelaten. In 1977 heeft de heer Theo Aarnink namens de familie twee plastieken van zijn broer Han geschonken aan de Gemeente Haaksbergen.'Van cirkel naar ellips", (voor de Lourdes Kerk), en 'Witte lelie' ( bij de vijver van het Verpleeghuis 'Het Wiedenbroek').

Jan te Wierik

Jan te Wierik heeft altijd een speciale relatie gehad met de gemeente Haaksbergen. De gemeente bezit zowel schilderijen als beelden van hem. Twee werken van Jan te Wierik staan in de openbare ruimte: een beeld bij 't Meuke (dit werk is door te Wierik aan de gemeente geschonken) en een beeld bij het Rode Kruisgebouw.

Enkele andere markante kunstwerken Het kunstwerk 'Harlequino' van de bekende kunstenaar Eric Claus stond aan de Weertseriet. 'De Kracht Van Het Aambeeld' van Jan van Noorden bij het Gangelhuuske van de wandelvereniging DIO kon na vernieling door vandalen geheel hersteld worden. Het kunstwerk 'Cirkels in de Tijd'  van Tine van Wijer is speciaal voor de nieuwbouwwijk Hassinkbrink in opdracht vervaardigd.

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston